Үйлдвэрийн аялал

CAD

Таслах

Бэлэн бүтээгдэхүүний агуулах

Хяналт шалгалт

Тоног төхөөрөмж боловсруулах цех

Сав баглаа боодол

Сэлбэгийн агуулах

Оёдол

Хүргэлт

.